Zašto ljudi toliko vole umjetnost?

people love artUmjetnosti su kroz povijest pridavana različita značenja i različite namjene te se ona definira kao posebna ljudska djelatnost čije značenje nastaje u odnosu umjetnika, njegovog djela i publike. Teško je odgovoriti na pitanje što ljude toliko privlači umjetnosti da je stvaraju ili da u njoj participiraju kao publika, ali očigledno je riječ o jednoj od najvažnijih ljudskih djelatnosti.

Pod umjetnošću podrazumijevamo likovne ili vizualne umjetnosti, književnost, glazbu, ples, filmsku umjetnost, fotografiju, performans, video-umjetnost, kiparstvo i arhitekturu.

Postoje brojne definicije umjetnosti, ali nijedna nije dovoljna da obuhvati i opiše svako umjetničko polje i umjetničko djelo. Naime, umjetničko djelo ne čini samo njegova materijalna pojavnost (ono što čujemo, vidimo ili čitamo), nego je čini i svijet ideja, cjelokupno znanje o umjetnosti i njezinom jeziku i izražajnim sredstvima.

Od modernog doba smatra se kako umjetnost posjeduje autonomni jezik, te da ima neovisnu poziciju u odnosu na društvo u kojem nastaje. Smatra se da umjetnost nema svrhu i da umjetnost ne treba služiti nikome i ničemu te da njezina svrha leži u ispunjavanju prirode koje određuju imaginacija, eksperimentalnost, ljepota, ružnoća, istina i sloboda.

Ljudi vole umjetnost jer im pomaže u samoizgradnji i spoznaji svijeta koji ih okružuje, a u umjetnosti najčešće participiraju kao konzumenti i posjetitelji kulturnih institucija poput koncertnih dvorana, opernih kuća, galerija, knjižnica i muzeja.

Umjetnici su oduvijek intrigirali javnost svojim (progresivnim) idejama i maštom, a publika se često zanimala za njihova djela jednako intenzivno kao i za njihov život. Iako je to prema većini umjetničkih teorija nepouzdana metoda razumijevanja i interpretacije umjetnosti, ljudi i dalje uživaju u povezivanju umjetničkog djela i autorovog života.

Umjetnost odlikuju brojni umjetnički jezici i stilovi, ideologije i ideje, a danas više ne možemo govoriti o jednom ili nekoliko dominantnih umjetničkih pravaca i stilova, nego o supostojanju različitih poetika.

Brojnost umjetničkih stilova i izraza omogućuje svakom pojedincu da pronađe u umjetnosti nešto što mu se sviđa i u čemu može uživati. Budući da više ne postoje institucije koje strogo određuju što je umjetnost, a što nije, svi ljudi imaju pravo da se umjetnički izražavaju i da izlažu svoja djela zainteresiranoj publici.